Cờ Pro HD game
3.6 / 14 đánh giá

Cờ Pro HD game

Nhà phát triển: Hirankaisorn Pumpook

Miễn phí

Cờ Pro HD game Miễn phí
3.6 / 14 đánh giá

Cờ Pro HD game

Nhà phát triển: Hirankaisorn Pumpook

Ảnh màn hình

Cờ Pro HD game
Cờ Pro HD game
Cờ Pro HD game
Cờ Pro HD game

Mô tả bởi nhà phát triển

Cờ vua là một trò chơi hội đồng quản trị cho hai người chơi. Nó được chơi trên một bảng hình vuông, làm bằng 64 ô vuông nhỏ hơn, với tám ô vuông ở mỗi bên. Mỗi người chơi bắt đầu với mười sáu phần: Tám con cờ, hai hiệp sĩ, hai giám mục, hai quạ, một nữ hoàng và một vua. Mục đích của trò chơi là cho mỗi người chơi để thử và chiếu tướng vua của đối thủ. Checkmate là một mối đe dọa (kiểm tra) để nhà vua đối mà không có động thái thể dừng lại. Nó kết thúc trò chơi.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Cờ Pro HD game

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--