Smartpost Delivery

Smartpost Delivery

Nhà phát triển: Le Van Nhieu

Miễn phí

Smartpost Delivery Miễn phí

Smartpost Delivery

Nhà phát triển: Le Van Nhieu

Ảnh màn hình

Smartpost Delivery
Smartpost Delivery
Smartpost Delivery
Smartpost Delivery
Smartpost Delivery
Smartpost Delivery
Smartpost Delivery
Smartpost Delivery
Smartpost Delivery
Smartpost Delivery

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc vận chuyển hàng, App SmartPost Delivery thực hiện:
- Tận dụng nguồn lực xã hội để vận chuyển hàng hóa
- Tiết kiệm chi các cuộc gọi, nhắn tin ...
- Kiểm tra trực tiếp điạ điểm giao và nhận hàng hóa trên bản đồ

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Smartpost Delivery

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--