VBI4Sales

VBI4Sales

Nhà phát triển: Vietinbank Insurance

Miễn phí

VBI4Sales Miễn phí

VBI4Sales

Nhà phát triển: Vietinbank Insurance

Ảnh màn hình

VBI4Sales
VBI4Sales
VBI4Sales
VBI4Sales
VBI4Sales
VBI4Sales
VBI4Sales
VBI4Sales

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng bán sản phẩm bảo hiểm nâng cao cho khách hàng của bảo hiểm Vietinbank.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VBI4Sales

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--