duoCo Strip

duoCo Strip

Nhà phát triển: shenzhen ELK Technology Co., Ltd.

Miễn phí

duoCo Strip Miễn phí

duoCo Strip

Nhà phát triển: shenzhen ELK Technology Co., Ltd.

Ảnh màn hình

duoCo Strip
duoCo Strip
duoCo Strip
duoCo Strip
duoCo Strip

Mô tả bởi nhà phát triển

duoCo Strip 灯控蓝牙4.0是一款智能LED控制软件,支持RGBW照明控制,它能控制光色、亮度等;具有颜色控制、色温控制、色彩控制、音乐控制和麦克控制;有内置模式,DIY模式,定制模式,麦克风模式等

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app duoCo Strip

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--