PTQ Online

PTQ Online

Nhà phát triển: Binh Van Nguyen

Miễn phí

PTQ Online Miễn phí

PTQ Online

Nhà phát triển: Binh Van Nguyen

Ảnh màn hình

PTQ Online
PTQ Online
PTQ Online

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng xem tin tức, truyền hình trực tuyến của Đài Phát Thanh Truyền hình Quảng Ngãi

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app PTQ Online

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--