DV Mobile POS

DV Mobile POS

Nhà phát triển: Felix Technology Joint Stock Company

Miễn phí

DV Mobile POS Miễn phí

DV Mobile POS

Nhà phát triển: Felix Technology Joint Stock Company

Ảnh màn hình

DV Mobile POS
DV Mobile POS
DV Mobile POS
DV Mobile POS

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng giúp Nhà phân phối/Đại lý quản lý bán hàng, sản phẩm, thống kê số liệu, đặt hàng trực tuyến ngay trên smartphone một cách dễ dàng và nhanh chóng. Giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế và linh hoạt trong thời đại công nghệ số

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app DV Mobile POS

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--