Smax Chat

Smax Chat

Nhà phát triển: Ba Phan Hoang

Miễn phí

Smax Chat Miễn phí

Smax Chat

Nhà phát triển: Ba Phan Hoang

Ảnh màn hình

Smax Chat
Smax Chat
Smax Chat
Smax Chat
Smax Chat
Smax Chat
Smax Chat
Smax Chat
Smax Chat
Smax Chat
Smax Chat
Smax Chat
Smax Chat
Smax Chat
Smax Chat

Mô tả bởi nhà phát triển

- Ứng dụng giúp khách hàng có thể quản lý tốt page của mình.
- Có thể giúp khách hàng kết nối với khách hàng tốt nhât.
- Quản lý fanpage, quản lý comment inbox, ẩn comment tránh cướp khách.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Smax Chat

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--