HNTV

HNTV

Nhà phát triển: Đài PT&TH Hà Nội

Miễn phí

HNTV Miễn phí

HNTV

Nhà phát triển: Đài PT&TH Hà Nội

Ảnh màn hình

HNTV
HNTV
HNTV
HNTV
HNTV
HNTV
HNTV
HNTV
HNTV
HNTV

Mô tả bởi nhà phát triển

Đây là ứng dụng thông tin nội bộ dành cho cán bộ nhân viên của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.
Chi tiết liên hệ phòng CNTT&ĐL 02438356702.
Mọi sự truy cập trái phép phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app HNTV

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--