EduKid

EduKid

Nhà phát triển: Anh Duong

Miễn phí

EduKid Miễn phí

EduKid

Nhà phát triển: Anh Duong

Ảnh màn hình

EduKid
EduKid
EduKid
EduKid
EduKid
EduKid
EduKid
EduKid
EduKid
EduKid
EduKid

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng quản lý trung tâm mầm non EduKid Online

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app EduKid

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--