VCB SalesApp

VCB SalesApp

Nhà phát triển: Vietcombank JSC

Miễn phí

VCB SalesApp Miễn phí

VCB SalesApp

Nhà phát triển: Vietcombank JSC

Ảnh màn hình

VCB SalesApp
VCB SalesApp
VCB SalesApp
VCB SalesApp
VCB SalesApp
VCB SalesApp
VCB SalesApp

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng nội bộ dành cho các cán bộ bán hàng của Vietcombank.
Cung cấp công cụ hỗ trợ các cán bộ Vietcombank trong việc tra cứu sản phẩm và quản lý khách hàng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VCB SalesApp

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--