Bản đồ định vị GPS

Bản đồ định vị GPS

Nhà phát triển: AL-RADADI STUDIO (PRIVATE) LIMITED.

Miễn phí

Bản đồ định vị GPS Miễn phí

Bản đồ định vị GPS

Nhà phát triển: AL-RADADI STUDIO (PRIVATE) LIMITED.

Ảnh màn hình

Bản đồ định vị GPS

Mô tả bởi nhà phát triển

Bản đồ định vị GPS là một ứng dụng di động hướng dẫn người dùng trong suốt hành trình từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc. Bản đồ định vị GPS là một Ứng dụng thông qua đó bạn có thể tìm đường đến nhiều nơi.

Sau đây là các chức năng của ứng dụng:

>> Trình tìm vị trí (Vị trí hiện tại / Vị trí tìm kiếm)
>> Trình tìm tuyến đường (Từ điểm A đến điểm B)
>> Lưu lượng truy cập trực tiếp (Lưu lượng truy cập trực tiếp từ khắp nơi trên thế giới)
>> Chế độ xem phố (Chế độ xem toàn cảnh của địa điểm)
>> Địa điểm lân cận (Hơn 80 địa điểm lân cận từ vị trí hiện tại trong bán kính 1000m)


Ứng dụng sử dụng kết nối Internet với hệ thống định vị GPS để cung cấp chế độ xem 3D từng chặng và cung cấp đường dẫn theo quy định hoàn chỉnh về cách đến đích. Ứng dụng yêu cầu kết nối với dữ liệu Internet (ví dụ: 3G, 4G, Wi-Fi, v.v.) và thường sử dụng kết nối vệ tinh GPS để xác định vị trí hiện có của nó. Một người dùng có thể nhập một điểm đến vào ứng dụng, điều này sẽ vẽ đường dẫn đến nó. Ứng dụng hiển thị tiến trình của người dùng dọc theo tuyến đường và đưa ra các hướng dẫn cho mỗi lượt. Ứng dụng hiển thị chế độ xem toàn cảnh cho người đi bộ gps. Ứng dụng giúp người dùng cập nhật thông tin về tuyến đường tốt nhất đến đích và thường được cập nhật theo các yếu tố thay đổi như giao thông và điều kiện đường xá. Ứng dụng cũng sẽ có một tính năng gần đó hướng dẫn người dùng về các địa điểm gần như hướng dẫn sân bay, trung tâm thương mại, trạm xăng bằng thiết bị theo dõi vị trí gps.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bản đồ định vị GPS

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--