Calo thể thao và hoạt động

Calo thể thao và hoạt động

Nhà phát triển: Maxime Maisonneuve

Miễn phí

Calo thể thao và hoạt động Miễn phí

Calo thể thao và hoạt động

Nhà phát triển: Maxime Maisonneuve

Ảnh màn hình

Calo thể thao và hoạt động
Calo thể thao và hoạt động
Calo thể thao và hoạt động
Calo thể thao và hoạt động
Calo thể thao và hoạt động
Calo thể thao và hoạt động

Mô tả bởi nhà phát triển

Calo đốt máy tính cho thấy bạn có bao nhiêu calo bạn đốt cho +380 hoạt động và thể thao bao gồm đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi lội và nhiều hơn nữa.

Chỉ cần nhập vào cân nặng của bạn và thời gian bạn tập thể dục để ước lượng lượng calo bị đốt cháy.

API HealthKit được tích hợp.

Calories Premium là đăng ký định kỳ hàng tháng. Bạn sẽ tự động được lập hóa đơn số tiền (4,49 USD) thông qua App Store vào cuối thời gian dùng thử miễn phí là 7 ngày. Đăng ký hàng tháng sẽ tự động gia hạn trừ khi bị hủy ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại. Tài khoản của bạn sẽ bị tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại. Bất kỳ phần chưa sử dụng nào trong thời gian dùng thử miễn phí sẽ bị mất. Bạn có thể quản lý đăng ký của mình trong App Store.

Điều khoản sử dụng: https://maximemaisonneuve.info/calories-sport/terms.html
Chính sách bảo mật: https://maximemaisonneuve.info/calories-sport/privacy.html

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Calo thể thao và hoạt động

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--