ASC-SCHOOL

ASC-SCHOOL

Nhà phát triển: SAI GON ADVENCED COMPANY LIMITED

Miễn phí

ASC-SCHOOL Miễn phí

ASC-SCHOOL

Nhà phát triển: SAI GON ADVENCED COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

ASC-SCHOOL
ASC-SCHOOL
ASC-SCHOOL
ASC-SCHOOL
ASC-SCHOOL
ASC-SCHOOL
ASC-SCHOOL
ASC-SCHOOL
ASC-SCHOOL
ASC-SCHOOL

Mô tả bởi nhà phát triển

Cổng thông tin liên lạc giữa phụ huynh, học sinh và nhà trường giành cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app ASC-SCHOOL

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--