VNU-LIC

VNU-LIC

Nhà phát triển: PHAM THUC TRUONG LUONG

Miễn phí

VNU-LIC Miễn phí

VNU-LIC

Nhà phát triển: PHAM THUC TRUONG LUONG

Ảnh màn hình

VNU-LIC
VNU-LIC
VNU-LIC
VNU-LIC
VNU-LIC
VNU-LIC
VNU-LIC
VNU-LIC
VNU-LIC
VNU-LIC

Mô tả bởi nhà phát triển

1. App được cài đặt dành cho "Thư viện số nội sinh - Đại học Quốc Gia Hà Nội"
2. Các tài khoản sẽ được đăng kí qua địa chỉ http://www.lic.vnu.edu.vn/ và sau đó được quan lí thư viện phê duyệt.
3. Trong app các tại liệu số nội sinh phong phú đa dạng cung cấp cho bạn đọc.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VNU-LIC

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--