Máy tính [Pro‪]‬
4.6 / 5 đánh giá

Máy tính [Pro‪]‬

Nhà phát triển: tasser gyati

Miễn phí

Máy tính [Pro‪]‬ Miễn phí
4.6 / 5 đánh giá

Máy tính [Pro‪]‬

Nhà phát triển: tasser gyati

Ảnh màn hình

Máy tính [Pro‪]‬
Máy tính [Pro‪]‬
Máy tính [Pro‪]‬
Máy tính [Pro‪]‬
Máy tính [Pro‪]‬
Máy tính [Pro‪]‬
Máy tính [Pro‪]‬
Máy tính [Pro‪]‬
Máy tính [Pro‪]‬
Máy tính [Pro‪]‬
Máy tính [Pro‪]‬

Mô tả bởi nhà phát triển


Máy tính các tính năng: -
* Tính thuế
* Phần trăm tỷ lệ lợi nhuận
* Chi phí/giá bán/lợi nhuận
* Hoạt động Memory
* Tổng Grand (GT)
* Căn bậc hai
* Thay đổi dấu (+/-)
* Tính liên tục
* Hỗ trợ định dạng số khu vực với dấu chấm (.) Hoặc dấu phẩy (,) làm dấu tách thập phân

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Máy tính [Pro‪]‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan