Mekong SmartCam

Mekong SmartCam

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Miễn phí

Mekong SmartCam Miễn phí

Mekong SmartCam

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Ảnh màn hình

Mekong SmartCam

Mô tả bởi nhà phát triển

Đây là ứng dụng Smart CCTV được xây dựng bước đầu để thu thập những dữ liệu cần thiết với hình thứ video , dùng trong quan sát , điều tra và bước tiếp theo sẽ mở rộng ra những chức năng khác .

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Mekong SmartCam

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--