TaiwanAirQuality
5.0 / 1 đánh giá

TaiwanAirQuality

Nhà phát triển: YI HAN TSAI

Miễn phí

TaiwanAirQuality Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

TaiwanAirQuality

Nhà phát triển: YI HAN TSAI

Ảnh màn hình

TaiwanAirQuality
TaiwanAirQuality
TaiwanAirQuality
TaiwanAirQuality
TaiwanAirQuality

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng này có API thuộc về nền tảng dữ liệu mở của Cơ quan quản lý bảo vệ môi trường Yuan, R.O.C. (Đài Loan). Chúng tôi sử dụng API này để trình bày dữ liệu chất lượng không khí tại Đài Loan bằng cách liệt kê nó. Nó cho phép người dùng kiểm tra chất lượng không khí cho mọi quận hạt / thành phố và cho phép người dùng đánh dấu / xóa địa điểm họ thích / xóa.

Ứng dụng này miễn phí.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app TaiwanAirQuality

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--