Pic Safe - album ảnh bí mật
4.6 / 543 đánh giá

Pic Safe - album ảnh bí mật

Nhà phát triển: 翠玲 施

Miễn phí

Pic Safe - album ảnh bí mật Miễn phí
4.6 / 543 đánh giá

Pic Safe - album ảnh bí mật

Nhà phát triển: 翠玲 施

Ảnh màn hình

Pic Safe - album ảnh bí mật
Pic Safe - album ảnh bí mật
Pic Safe - album ảnh bí mật
Pic Safe - album ảnh bí mật
Pic Safe - album ảnh bí mật
Pic Safe - album ảnh bí mật

Mô tả bởi nhà phát triển

Pic Safe sẽ ẩn ảnh và video của bạn bên dưới khoá mã khóa.
Pic Safe - Private Photo Vault

Tính năng, đặc điểm:
- Lưu ảnh và video bí mật của bạn
- Nhập / Xuất từ Ứng dụng Ảnh
- Thư viện hình ảnh, xem ảnh và video dễ dàng
- Hỗ trợ mở khóa vân tay và mở khóa mật khẩu

Tất cả các bức ảnh của bạn được lưu trữ trong Pic Safe đều được bảo mật 100%. Ảnh của bạn chỉ được lưu trữ trên thiết bị của bạn và không bao giờ được tải lên các máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi không có khả năng truy cập từ xa từ ảnh của bạn.

Liên hệ chúng tôi: cuiling_shi@163.com


--------------------English--------------------
Pic Safe hides your photos and videos underneath a passcode lock.

Features:
- Save your secret photos and videos
- Import/Export from Photo App
- Image Gallery, view photo and video easily
- Support fingerprint unlock and password unlock

All your photos stored in Pic Safe are 100% private. Your photos are only stored on your device and are never uploaded to our servers. We have no ability to remotely access your photos.

Contact us: cuiling_shi@163.com

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Pic Safe - album ảnh bí mật

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--