Uống Nước Bể c‪á‬

Uống Nước Bể c‪á‬

Nhà phát triển: Andreas Budde

Miễn phí

Uống Nước Bể c‪á‬ Miễn phí

Uống Nước Bể c‪á‬

Nhà phát triển: Andreas Budde

Ảnh màn hình

Uống Nước Bể c‪á‬
Uống Nước Bể c‪á‬
Uống Nước Bể c‪á‬
Uống Nước Bể c‪á‬
Uống Nước Bể c‪á‬
Uống Nước Bể c‪á‬
Uống Nước Bể c‪á‬
Uống Nước Bể c‪á‬
Uống Nước Bể c‪á‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Bạn có uống đủ nước không? Bạn có quên uống nước thường xuyên không? Ứng dụng nhắc uống nước xinh đẹp này sẽ thay đổi điều đó.

Theo dõi lượng nước tiêu thụ hàng ngày của bạn với một bể cá ảo đã đổ đầy. Đạt được mục tiêu chưa bao giờ thú vị đến như vậy. Nhận thông báo nhắc nhở để uống nước và nhâm nhi cùng với một điệu nhảy cá dành cho bạn! Theo thời gian, cá mới sẽ được bổ sung để thúc đẩy thêm cho bạn.

Ứng dụng theo dõi nước này có thể dễ dàng thích nghi với nhu cầu của bạn và cho bạn thấy tất cả lượng nước tiêu thụ trước đó trong cuốn nhật ký nước. Vì vậy, sẽ không có gì bị bỏ sót để luôn kiểm soát lượng nước bạn uống. Chúng ta hãy đi và uống nước! Hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để xác định lượng nước mà bạn cần tiêu thụ.

SUBSCRIPTION INFORMATION
- Subscribe for access to PRO features
* No ads
* Apple Watch Integration
* iCloud Backup & Sync between multiple devices
* Allow to give names to drink types
* Configure which fish type can swim in the aquarium
* 15+ fish can swim at the same time
* Option to make all fish look like the main fish
* Configure when to receive a present
* Option to unlock all fish immediately
* Option to unlock all background immediately
* Additional notification sounds
* Additional drink type images
- Both Monthly Subscription and Yearly Subscription are available
- 7 days Free trial subscription is automatically renewed unless cancelled 24 hours before the renewal
- Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase
- Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period, at the same price
- Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be turned off by going to the user’s Account Settings after purchase
- Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable

Terms of Service: https://drinkwateraquarium.com/legal/water_terms_en

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Uống Nước Bể c‪á‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--