EVN Thai Binh

EVN Thai Binh

Nhà phát triển: Viet An Software Technology JSC

Miễn phí

EVN Thai Binh Miễn phí

EVN Thai Binh

Nhà phát triển: Viet An Software Technology JSC

Ảnh màn hình

EVN Thai Binh
EVN Thai Binh
EVN Thai Binh
EVN Thai Binh
EVN Thai Binh
EVN Thai Binh
EVN Thai Binh
EVN Thai Binh
EVN Thai Binh
EVN Thai Binh

Mô tả bởi nhà phát triển

Phần mềm giám sát chất lượng môi trường.
Hỗ trợ theo dõi các thông số cả hệ thống quan trắc môi trường bao gồm nước thải, nước đầu vào và khí thải.
- Phần mềm hỗ trợ xem danh sách số liệu của các thông số
- Xem vị trí các trạm trên bản đồ.
- Tìm kiếm số liệu của các trạm.
- Người dùng sẽ được cấp tài khoản để sử dụng phần mềm.
- Điều khiển lấy mẫu

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app EVN Thai Binh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--