Đăng ký 4G

Đăng ký 4G

Nhà phát triển: Du Tran Phuoc

Miễn phí

Đăng ký 4G Miễn phí

Đăng ký 4G

Nhà phát triển: Du Tran Phuoc

Ảnh màn hình

Đăng ký 4G
Đăng ký 4G
Đăng ký 4G
Đăng ký 4G
Đăng ký 4G
Đăng ký 4G
Đăng ký 4G
Đăng ký 4G

Mô tả bởi nhà phát triển

Đăng ký 4G

Ứng dụng đăng ký gói cước 4G

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Đăng ký 4G

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--