Flip Timer - đồng hồ bấm gi‪ờ‬

Flip Timer - đồng hồ bấm gi‪ờ‬

Nhà phát triển: Shuyong Jia

Miễn phí

Flip Timer - đồng hồ bấm gi‪ờ‬ Miễn phí

Flip Timer - đồng hồ bấm gi‪ờ‬

Nhà phát triển: Shuyong Jia

Ảnh màn hình

Flip Timer - đồng hồ bấm gi‪ờ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Flip Timer, Bộ đếm thời gian số toàn màn hình, Đếm ngược, hình ảnh động lật cho phép bạn cảm thấy thời gian trôi qua. đồng hố bấm giờ, ghi lại môn thể thao, thể dục, làm việc, học tập của bạn và như vậy.
Flip Timer & stopwatch

- Vuốt lên hoặc trượt xuống để đặt thời lượng đếm ngược
- bạn có thể thiết lập âm thanh nhắc nhở theo thời gian
- Tập trung vào công việc, bạn có thể đặt âm thanh nền, vì vậy bạn đắm mình.
- Giữ màn hình, Bạn có thể xem tiến trình của thời gian bất cứ lúc nào

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Flip Timer - đồng hồ bấm gi‪ờ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--