Rắn và Thang HD cổ điển

Rắn và Thang HD cổ điển

Nhà phát triển: Hirankaisorn Pumpook

Miễn phí

Rắn và Thang HD cổ điển Miễn phí

Rắn và Thang HD cổ điển

Nhà phát triển: Hirankaisorn Pumpook

Ảnh màn hình

Rắn và Thang HD cổ điển
Rắn và Thang HD cổ điển
Rắn và Thang HD cổ điển
Rắn và Thang HD cổ điển
Rắn và Thang HD cổ điển
Rắn và Thang HD cổ điển
Rắn và Thang HD cổ điển
Rắn và Thang HD cổ điển

Mô tả bởi nhà phát triển

Hãy sẵn sàng để tái sống của bạn tất cả thời gian yêu thích rắn trò chơi và Ladder. Gia đình hoàn hảo bảng trò chơi mà đảm bảo bạn sẽ không cảm thấy buồn chán. Mục tiêu trò chơi là rất đơn giản để leo lên đến 100 nhưng chưa ai xuất sắc trò chơi này để giành chiến thắng mỗi khi vì vậy đây là cơ hội của bạn để làm chủ trò chơi này bằng cách chơi trò chơi miễn phí này. Cuộn dice và hy vọng cho tốt nhất, người chơi may mắn sẽ leo lên và không quá chơi may mắn cũng có thể quay trở lại xuống.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Rắn và Thang HD cổ điển

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--