Hiện vật WiFi- Trợ lý di độPro

Hiện vật WiFi- Trợ lý di độPro

Nhà phát triển: huaying qiu

Miễn phí

Hiện vật WiFi- Trợ lý di độPro Miễn phí

Hiện vật WiFi- Trợ lý di độPro

Nhà phát triển: huaying qiu

Ảnh màn hình

Hiện vật WiFi- Trợ lý di độPro
Hiện vật WiFi- Trợ lý di độPro

Mô tả bởi nhà phát triển

Wi-Fi master theo thời gian để phát hiện số thiết bị wifi hiện tại.Trong thời gian, thông tin điện thoại di động hiển thị điện thoại di động, Nhưng cũng để phát hiện các mạng hiện tại tải lên và tải về tốc độ.

Hỗ trợ iOS11!

Mô tả chức năng:
Luôn kiểm tra thông tin điện thoại di động
Bất cứ lúc nào để xem wifi hiện tại dưới thiết bị (chống chà mạng)
Tải lên trình diễn chính xác, tốc độ tải xuống

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hiện vật WiFi- Trợ lý di độPro

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan