la bàn kỹ thuật số - Precise

la bàn kỹ thuật số - Precise

Nhà phát triển: Bonifacio Melero

Miễn phí

la bàn kỹ thuật số - Precise Miễn phí

la bàn kỹ thuật số - Precise

Nhà phát triển: Bonifacio Melero

Ảnh màn hình

la bàn kỹ thuật số - Precise
la bàn kỹ thuật số - Precise
la bàn kỹ thuật số - Precise
la bàn kỹ thuật số - Precise
la bàn kỹ thuật số - Precise
la bàn kỹ thuật số - Precise
la bàn kỹ thuật số - Precise
la bàn kỹ thuật số - Precise

Mô tả bởi nhà phát triển

Hữu ích la bàn kỹ thuật số chính xác để giúp bạn tìm địa điểm, cho tất cả đi bộ đường dài hoặc du khách có nhu cầu biết hướng hoặc cực bắc từ.

"Nếu bạn bị mất hoặc bạn đã mất miền Bắc, mở la bàn và tìm hướng. ứng dụng rất hữu ích để giúp bạn với chèo thuyền, đi bộ đường dài hoặc cho tất cả những du khách, thủy thủ, nhà thám hiểm, leo núi, cắm trại và đi bộ đường dài những người muốn biết vị trí và hướng của miền Bắc từ bất cứ nơi nào trên hành tinh này và để biết được nơi miền Bắc, Nam, Đông và Tây là.
• Tìm vị trí và định hướng bắc.
• Bạn có thể bấm tùy chọn bản đồ và chỉ ra hướng một nơi là.
• Bạn có thể biết được phương hướng, nơi những thành phố có liên quan nhất được tìm thấy bằng cách nhấp vào các thành phố danh sách thả xuống.
Một la bàn là một công cụ được sử dụng để định vị và định hướng cho thấy hướng đi tương đối so với hướng chính địa lý (hoặc điểm). Thông thường, một sơ đồ gọi là một bông hồng la bàn cho thấy hướng bắc, nam, đông và tây trên mặt la bàn như viết tắt viết tắt. Khi la bàn được sử dụng, hoa hồng có thể được liên kết với các hướng dẫn địa lý tương ứng; ví dụ, ""N"" dấu ấn trên hoa hồng thực sự chỉ về hướng bắc. La bàn thường hiển thị dấu hiệu cho góc trong độ ngoài (hoặc đôi khi thay vì) hoa hồng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app la bàn kỹ thuật số - Precise

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--