Hồ sơ sức kho‪ẻ‬

Hồ sơ sức kho‪ẻ‬

Nhà phát triển: Thu Duc District Hospital

Miễn phí

Hồ sơ sức kho‪ẻ‬ Miễn phí

Hồ sơ sức kho‪ẻ‬

Nhà phát triển: Thu Duc District Hospital

Ảnh màn hình

Hồ sơ sức kho‪ẻ‬
Hồ sơ sức kho‪ẻ‬
Hồ sơ sức kho‪ẻ‬
Hồ sơ sức kho‪ẻ‬
Hồ sơ sức kho‪ẻ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Quản lý sức khoẻ
Hồ sơ sức khoẻ tại bệnh viện Quận Thủ Đức
- Đặt lịch khám online.
- Thanh toán tiền khám online.
- Hồ sơ sức khoẻ cá nhân.
- Xem lịch sử khám bệnh, nội trú, ngoại trú, cấp cứu,...
- Thông báo, nhắc nhở ngày khám bệnh tại bệnh viện.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hồ sơ sức kho‪ẻ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--