Dow Home Water

Dow Home Water

Nhà phát triển: ScanTrust SA

Miễn phí

Dow Home Water Miễn phí

Dow Home Water

Nhà phát triển: ScanTrust SA

Ảnh màn hình

Dow Home Water
Dow Home Water
Dow Home Water
Dow Home Water
Dow Home Water

Mô tả bởi nhà phát triển

Quét bằng ứng dụng DuPont Home Water ngay bây giờ để xác thực xem sản phẩm DuPont Home Water của bạn là hàng chính hãng hay hàng giả, tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm, tiếp cận khuyến mãi đặc biệt và liên hệ trực tiếp với DuPont. Khác với mã QR tiêu chuẩn, các sản phẩm DuPont Home Water còn có thêm một lớp bảo mật tên là 'hình ảnh bảo mật' bên trong mã QR. Mã QR bảo mật này và công nghệ quét được ScanTrust, một nhà cung cấp các giải pháp bảo mật hàng đầu, hỗ trợ DuPont.

Được bảo vệ bằng công nghệ sáng tạo và đang chờ cấp bằng sáng chế, các sản phẩm DuPont Home Water có thể được quét dễ dàng bằng cách sử dụng ứng dụng này để xác thực xem một sản phẩm là thật hay giả.

Mã QR là một thương hiệu đã đăng ký của Denso Wave Incorporated.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Dow Home Water

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--