Thơ chữ Hán - Thơ Đường

Thơ chữ Hán - Thơ Đường

Nhà phát triển: Tuan Tran Anh

Miễn phí

Thơ chữ Hán - Thơ Đường Miễn phí

Thơ chữ Hán - Thơ Đường

Nhà phát triển: Tuan Tran Anh

Ảnh màn hình

Thơ chữ Hán - Thơ Đường
Thơ chữ Hán - Thơ Đường
Thơ chữ Hán - Thơ Đường
Thơ chữ Hán - Thơ Đường
Thơ chữ Hán - Thơ Đường
Thơ chữ Hán - Thơ Đường
Thơ chữ Hán - Thơ Đường
Thơ chữ Hán - Thơ Đường

Mô tả bởi nhà phát triển

- Dữ liệu hoàn toàn offline, bạn không cần kết nối mạng.

Tuyển tập Thơ chữ Hán với hơn 100 bài Đường với chữ Hán, phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ và từ điển Hán Việt đi kèm chữ theo phiên âm Hán Việt sẽ giúp bạn trở nên thông thạo Chữ Hán hơn. Hiểu những định nghĩa cơ bản của các từ sẽ giúp việc học các ngôn ngữ Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật trở nên dễ dàng hơn

••• ĐIỂM NỔI BẬT •••
- Dữ liệu hoàn toàn offline, bạn không cần kết nối mạng.
- Giao diện thân thiện.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thơ chữ Hán - Thơ Đường

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--