Hóc Môn Trực Tuyến - Công chức

Hóc Môn Trực Tuyến - Công chức

Nhà phát triển: VIETINFO TECHNOLOGY CORPORATION

Miễn phí

Hóc Môn Trực Tuyến - Công chức Miễn phí

Hóc Môn Trực Tuyến - Công chức

Nhà phát triển: VIETINFO TECHNOLOGY CORPORATION

Ảnh màn hình

Hóc Môn Trực Tuyến - Công chức
Hóc Môn Trực Tuyến - Công chức

Mô tả bởi nhà phát triển

Hệ thống quản lý trật tự đô thị cho phép tiếp nhận và xử lý các vấn để về trật tự đô thị trên địa bàn Huyện Hóc Môn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hóc Môn Trực Tuyến - Công chức

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--