Soccer Predictions

Soccer Predictions

Nhà phát triển: Jose Pinheiro

Miễn phí

Soccer Predictions Miễn phí

Soccer Predictions

Nhà phát triển: Jose Pinheiro

Ảnh màn hình

Soccer Predictions

Mô tả bởi nhà phát triển

Dự đoán bóng đá, dự đoán bóng đá, dự đoán các trận đấu bóng đá sắp tới, 1x2, Điểm số, Trên / Dưới, dự đoán bóng đá BTTS.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Soccer Predictions

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--