Giao nhận NT
2.6 / 73 đánh giá

Giao nhận NT

Nhà phát triển: Nhat Tin Logistics

Miễn phí

Giao nhận NT Miễn phí
2.6 / 73 đánh giá

Giao nhận NT

Nhà phát triển: Nhat Tin Logistics

Ảnh màn hình

Giao nhận NT
Giao nhận NT
Giao nhận NT
Giao nhận NT
Giao nhận NT
Giao nhận NT
Giao nhận NT
Giao nhận NT
Giao nhận NT
Giao nhận NT

Mô tả bởi nhà phát triển

- Nhận đơn hàng
- Cập nhật trạng thái đơn hàng
- Báo cáo sự cố
- Xác nhận DO
- Nhập liên hồng
- Nhập liên trắng
- Tra giá cước
- In tem kiện

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Giao nhận NT

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--