DKN.TV

DKN.TV

Nhà phát triển: BEAUTIES OF LIFE, INC.

Miễn phí

DKN.TV Miễn phí

DKN.TV

Nhà phát triển: BEAUTIES OF LIFE, INC.

Ảnh màn hình

DKN.TV
DKN.TV
DKN.TV
DKN.TV
DKN.TV
DKN.TV
DKN.TV
DKN.TV
DKN.TV
DKN.TV
DKN.TV
DKN.TV
DKN.TV
DKN.TV
DKN.TV
DKN.TV
DKN.TV
DKN.TV
DKN.TV
DKN.TV

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng chính thức của DKN.TV với tin tức cập nhật và các nội dung tốt đẹp, các bài viết hay tìm về giá trị văn hóa truyền thống.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app DKN.TV

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--