ASC-STUDENT

ASC-STUDENT

Nhà phát triển: SAI GON ADVENCED COMPANY LIMITED

Miễn phí

ASC-STUDENT Miễn phí

ASC-STUDENT

Nhà phát triển: SAI GON ADVENCED COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

ASC-STUDENT
ASC-STUDENT
ASC-STUDENT
ASC-STUDENT
ASC-STUDENT
ASC-STUDENT
ASC-STUDENT
ASC-STUDENT
ASC-STUDENT

Mô tả bởi nhà phát triển

ASC-STUDENT là sản phẩm tiện ích dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung cấp có thể tra cứu và cập nhật thông tin học tập.
* Lưu ý: Ứng dụng chỉ hỗ trợ cho các trường có sử dụng hệ thống cổng thông tin sinh viên của công ty ASC.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app ASC-STUDENT

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--