Chú ngựa Pony và Kỳ lân *Pro

Chú ngựa Pony và Kỳ lân *Pro

Nhà phát triển: Sebastian Bachorzewski

Miễn phí

Chú ngựa Pony và Kỳ lân *Pro Miễn phí

Chú ngựa Pony và Kỳ lân *Pro

Nhà phát triển: Sebastian Bachorzewski

Ảnh màn hình

Chú ngựa Pony và Kỳ lân *Pro
Chú ngựa Pony và Kỳ lân *Pro
Chú ngựa Pony và Kỳ lân *Pro
Chú ngựa Pony và Kỳ lân *Pro
Chú ngựa Pony và Kỳ lân *Pro
Chú ngựa Pony và Kỳ lân *Pro
Chú ngựa Pony và Kỳ lân *Pro
Chú ngựa Pony và Kỳ lân *Pro
Chú ngựa Pony và Kỳ lân *Pro
Chú ngựa Pony và Kỳ lân *Pro

Mô tả bởi nhà phát triển

Trò chơi ghép cặp tuyệt vời cho trẻ em, mà con bạn sẽ rất yêu thích! Đó là cách tốt nhất để rèn luyện trí nhớ và sự tập trung lại chơi rất vui!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Chú ngựa Pony và Kỳ lân *Pro

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--