QR & Máy quét mã vạch 2018

QR & Máy quét mã vạch 2018

Nhà phát triển: Alessandro Roncagalli

Miễn phí

QR & Máy quét mã vạch 2018 Miễn phí

QR & Máy quét mã vạch 2018

Nhà phát triển: Alessandro Roncagalli

Ảnh màn hình

QR & Máy quét mã vạch 2018

Mô tả bởi nhà phát triển

QR & Máy quét mã vạch

Đây là một ứng dụng với mã QR và đầu đọc mã vạch và máy phát điện.

Chúng tôi đã bao gồm máy quét cũng như tùy chỉnh mã QR và Barcode tạo ra tùy chọn vào nó.

Nó sẽ lưu trữ lịch sử của dữ liệu được quét trong cơ sở dữ liệu cục bộ của nó để sử dụng có thể sử dụng nó sau này.

Ngoài ra bạn có thể sao chép kết quả đầu ra trực tiếp cũng như truy cập qua trình duyệt nếu kết quả được quét là một URL.

Sau khi tạo mã QR hoặc mã vạch, bạn có thể chia sẻ hoặc lưu kết xuất trực quan dưới dạng hình ảnh.

Nó càng đơn giản càng tốt.
Tất cả các tính năng đều dễ dàng truy cập và các điều hướng dễ dàng.
Vẫn còn có tất cả các tính năng tiêu chuẩn mà một máy quét mã QR của ứng dụng chuẩn phải có.

Tính năng, đặc điểm:
Mã QR mạnh mẽ | Máy quét mã vạch
Hiệu năng cao nhất.
Hầu như mỗi lần nó quét một cách trọn vẹn.
Nó sẽ thông minh QR trực tiếp hoặc mã vạch mà không cần chuyển đổi xem.

Máy quét mã vạch hiệu quả |
Nó tạo QR | Mã vạch một cách trơn tru. Người dùng sẽ có thể lưu hoặc chia sẻ QR | Mã vạch dễ dàng với một lần nhấn.

Giữ lịch sử kết quả
Tất cả kết quả sẽ được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu cục bộ để sử dụng trong tương lai. Người dùng sẽ có thể sao chép kết quả vào khay nhớ tạm. Nếu kết quả là một URL thì nó sẽ tự động có thể điều hướng qua trình duyệt.

Hỗ trợ các loại mã vạch một chiều (1D):
-UPC CODE
-ENG8
-EM13 MÃ
-CODE 39
-CODE 39 MOD 43
-Code 93
-CODE 128
-ITF (Interleaved 2 trong số 5) CODE
-ITF14 MÃ

Hỗ trợ các loại mã vạch 2 chiều (2D):
-MÃ QR
-DATAMATRIX CODE
-PDF417 MÃ
-AZTEC CODE

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app QR & Máy quét mã vạch 2018

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--