Artemis
1.0 / 1 đánh giá

Artemis

Nhà phát triển: VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Miễn phí

Artemis Miễn phí
1.0 / 1 đánh giá

Artemis

Nhà phát triển: VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Ảnh màn hình

Artemis
Artemis
Artemis
Artemis

Mô tả bởi nhà phát triển

- Nhận thông báo từ tòa nhà Artemis
- Thanh toán dịch vụ tòa nhà
- Kênh trao đổi, chia sẻ thông tin trong cộng đồng

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Artemis

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--