Edocs Q.1

Edocs Q.1

Nhà phát triển: VuThao

Miễn phí

Edocs Q.1 Miễn phí

Edocs Q.1

Nhà phát triển: VuThao

Ảnh màn hình

Edocs Q.1
Edocs Q.1
Edocs Q.1
Edocs Q.1
Edocs Q.1

Mô tả bởi nhà phát triển

Chức năng
- Kết nối với hệ thống server
- Xử lý văn bản
- Phân công xử lý
- Theo dõi và quản lý công việc
- Lên kế hoạch và soạn thảo
- Xem nội dung kể cả khi không có kết nối với internet

Yêu cầu
- Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của công ty VuThao.
- Hệ thống quản lý văn bản do công ty VuThao thiết kế.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Edocs Q.1

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--