T-Track Pro

T-Track Pro

Nhà phát triển: Thach Nguyen

Miễn phí

T-Track Pro Miễn phí

T-Track Pro

Nhà phát triển: Thach Nguyen

Ảnh màn hình

T-Track Pro
T-Track Pro

Mô tả bởi nhà phát triển

- Tự động đăng nhập.
- Theo dõi và lưu vết di chuyển thời gian thực.
- Mô phỏng lịch sử.
- Ngắt nguồn từ ứng dụng.
- Vẽ đường từ vị trí của bạn đến xe.
- Cập nhật trạng thái xe liên tục.
- Nhận cảnh báo từ thiết bị (ra vào vùng giám sát, thiết bị rung, nguồn tắt/bật....)
- Cảnh báo chống trộm (mở khóa trái phép, xe di chuyển khỏi điểm dừng đỗ)
- Hỗ trợ nhiều vùng giám sát
- Chống trộm bằng cuộc gọi
- Xem báo cáo từ app

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app T-Track Pro

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--