Quận 8 Trực Tuyến - Công chức

Quận 8 Trực Tuyến - Công chức

Nhà phát triển: VIETINFO TECHNOLOGY CORPORATION

Miễn phí

Quận 8 Trực Tuyến - Công chức Miễn phí

Quận 8 Trực Tuyến - Công chức

Nhà phát triển: VIETINFO TECHNOLOGY CORPORATION

Ảnh màn hình

Quận 8 Trực Tuyến - Công chức
Quận 8 Trực Tuyến - Công chức
Quận 8 Trực Tuyến - Công chức
Quận 8 Trực Tuyến - Công chức

Mô tả bởi nhà phát triển

Hệ thống phục vụ lãnh đạo cho phép xem tình hình xử lý công việc, hồ sơ của các đơn vị, theo dõi tiến độ xử lý các chỉ đạo của thường trực,xử lý tin nóng, lịch làm việc, nhắc việc, thống kê tình hình kinh tế xả hội ...

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Quận 8 Trực Tuyến - Công chức

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--