Thời khóa biểu và Lịch thi
4.9 / 46 đánh giá

Thời khóa biểu và Lịch thi

Nhà phát triển: Denis Kravcov

Miễn phí

Thời khóa biểu và Lịch thi Miễn phí
4.9 / 46 đánh giá

Thời khóa biểu và Lịch thi

Nhà phát triển: Denis Kravcov

Ảnh màn hình

Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi
Thời khóa biểu và Lịch thi

Mô tả bởi nhà phát triển

Lịch học cho sinh viên, giáo viên và phụ huynh.

Tính năng
• Không có quảng cáo.
• Nhiều lịch biểu cùng lúc.
• Hỗ trợ xoay vòng lịch biểu.
• Các lịch biểu cho 1, 2, 3 hay 4 tuần.
• Tiện ích hôm nay với bộ định giờ hoạt động.
• Ứng dụng và tiện ích cho Apple Watch.
• Nhắc nhở. Tập tin. Đồng bộ iCloud.
• iPhone, iPad, Apple Watch, MacOS.
• Lịch Apple.
• Lối tắt Siri.

Chính sách bảo mật: https://smart-timetable.app/docs/privacy-policy.html
Điều khoản sử dụng: https://smart-timetable.app/docs/terms-of-use.html

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thời khóa biểu và Lịch thi

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan