Forex- Các tín hiệu và bảng ph
4.3 / 3 đánh giá

Forex- Các tín hiệu và bảng ph

Nhà phát triển: Liteforex (Europe) Limited

Miễn phí

Forex- Các tín hiệu và bảng ph Miễn phí
4.3 / 3 đánh giá

Forex- Các tín hiệu và bảng ph

Nhà phát triển: Liteforex (Europe) Limited

Ảnh màn hình

Forex- Các tín hiệu và bảng ph
Forex- Các tín hiệu và bảng ph
Forex- Các tín hiệu và bảng ph
Forex- Các tín hiệu và bảng ph
Forex- Các tín hiệu và bảng ph

Mô tả bởi nhà phát triển

Các tín hiệu giao dịch được cung cấp miễn phí trong app sẽ giúp bạn nhận định được xu hướng của thị trường một cách chính xác. Theo dõi
các nhận định của nhà giao dịch trong thời gian thực. Tất cả các tín hiệu giao dịch được cung cấp từ các chuyên gia LITEFINANCE toàn cầu. Và
ứng dụng này hoàn toàn miễn phí

■ Tín hiệu giao dịch hàng ngày với 12 sản phẩm chính và 10 sản phẩm khác
■ Tín hiệu được cập nhật theo thời gian thực
■ Các tín hiệu để vào và thoát lệnh
■ Theo dõi xu hướng thị trường

Các tín hiệu giao dịch miễn phí được áp dụng cho các cặp chính, vàng và dầu mỏ

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Forex- Các tín hiệu và bảng ph

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--