MyPTI-Khách Hàng

MyPTI-Khách Hàng

Nhà phát triển: PTI Insurance

Miễn phí

MyPTI-Khách Hàng Miễn phí

MyPTI-Khách Hàng

Nhà phát triển: PTI Insurance

Ảnh màn hình

MyPTI-Khách Hàng
MyPTI-Khách Hàng
MyPTI-Khách Hàng
MyPTI-Khách Hàng
MyPTI-Khách Hàng
MyPTI-Khách Hàng

Mô tả bởi nhà phát triển

MyPTI là sản phẩm của TCT Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện trên các thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng).

Ứng dụng phục vụ cho đối tượng là khách hàng đã mua và chuẩn bị mua bảo hiểm của PTI.
Giúp khách hàng cập nhật các thông tin cá nhân nhanh chóng nhằm đảm bảo các chính sách và quyền lợi cá nhân.
Là một kênh kết nối giữa khách hàng và TCT Cổ phần bảo hiểm Bưu điện, ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của PTI.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app MyPTI-Khách Hàng

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--