Tiếp Cận Triệu Chứng
5.0 / 3 đánh giá

Tiếp Cận Triệu Chứng

Nhà phát triển: WINDY HEALTH COMPANY LIMITED

Miễn phí

Tiếp Cận Triệu Chứng Miễn phí
5.0 / 3 đánh giá

Tiếp Cận Triệu Chứng

Nhà phát triển: WINDY HEALTH COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

Tiếp Cận Triệu Chứng
Tiếp Cận Triệu Chứng
Tiếp Cận Triệu Chứng
Tiếp Cận Triệu Chứng
Tiếp Cận Triệu Chứng
Tiếp Cận Triệu Chứng
Tiếp Cận Triệu Chứng
Tiếp Cận Triệu Chứng
Tiếp Cận Triệu Chứng
Tiếp Cận Triệu Chứng
Tiếp Cận Triệu Chứng
Tiếp Cận Triệu Chứng

Mô tả bởi nhà phát triển

Bạn chỉ cần trả lời một vài câu hỏi đơn giản, ứng dụng sẽ đưa ra những lời khuyên phù hợp với các triệu chứng của bạn.

Ứng dụng này dựa trên sơ đồ tiếp cận triệu chứng được viết và kiểm chứng bởi các bác sĩ và các chuyên gia giáo dục sức khỏe. Bạn chỉ cần trả lời một vài câu hỏi đơn giản, ứng dụng sẽ đưa ra những lời khuyên phù hợp với các triệu chứng của bạn.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tiếp Cận Triệu Chứng

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--