Danh bạ Backup Manager PRO

Danh bạ Backup Manager PRO

Nhà phát triển: App Rover

Miễn phí

Danh bạ Backup Manager PRO Miễn phí

Danh bạ Backup Manager PRO

Nhà phát triển: App Rover

Ảnh màn hình

Danh bạ Backup Manager PRO
Danh bạ Backup Manager PRO
Danh bạ Backup Manager PRO
Danh bạ Backup Manager PRO
Danh bạ Backup Manager PRO
Danh bạ Backup Manager PRO
Danh bạ Backup Manager PRO
Danh bạ Backup Manager PRO
Danh bạ Backup Manager PRO
Danh bạ Backup Manager PRO

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng Sao lưu danh bạ thông minh cho phép sao lưu danh bạ của bạn. Dễ dàng chuyển danh bạ sao lưu giữa các thiết bị khác nhau.

Ứng dụng sao lưu thông minh Liên lạc cho phép sao lưu các địa chỉ liên hệ của bạn trong một lần! Dễ dàng gửi bản sao lưu dưới dạng tệp đính kèm email cũng như chia sẻ với mọi người trên các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, WhatsApp và Linkedin.

Dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi miễn phí. Cung cấp sao lưu trực tuyến trên Google Cloud một cách an toàn và chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào từ người dùng sau khi đăng nhập vào ứng dụng.


NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH:
● Sao lưu liên lạc dễ dàng chỉ trong một lần nhấn!
● Sao lưu trực tuyến và không cần phải đồng bộ với bất kỳ máy chủ nào.
● Gửi lại email của bạn bằng tệp VCF sao lưu liên lạc được tạo ra.
● Sao lưu Địa chỉ Liên hệ như VCard (VCF File).
● Quản lý lịch sử sao lưu theo trình tự thời gian với ngày và giờ.
● Xóa bản sao lưu lịch sử nếu không cần thiết.
● Xuất bản sao lưu với bạn bè.
● Cài đặt để thay đổi phong cách ngày hoặc tùy chọn dễ dàng để thêm ảnh để sao lưu.
● Đặt lời nhắc dự phòng để sao lưu hàng tuần hoặc hàng tháng.
● Chuyển danh bạ giữa iPhone và các thiết bị nền khác mà không bị đau đầu.


GHI CHÚ:
- Sau khi gửi tệp sao lưu của bạn cho chính mình qua email, hãy kiểm tra hộp thư đến của bạn nếu có sẵn email trong hộp thư đến với tệp đính kèm tệp sao lưu. Đôi khi tệp sao lưu không khả dụng do tệp kích thước tệp đính kèm lớn. Bạn có thể sử dụng một ứng dụng email khác để gửi tệp sao lưu.
- Sau khi bạn nhận được tệp sao lưu liên lạc, bạn chỉ cần nhấp vào tệp đính kèm email và khôi phục địa chỉ liên hệ trở lại bất kỳ thiết bị nào ngay lập tức.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Danh bạ Backup Manager PRO

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--