Robot khủng long màu

Robot khủng long màu

Nhà phát triển: Bilal SARIEL

Miễn phí

Robot khủng long màu Miễn phí

Robot khủng long màu

Nhà phát triển: Bilal SARIEL

Ảnh màn hình

Robot khủng long màu
Robot khủng long màu
Robot khủng long màu

Mô tả bởi nhà phát triển

cuốn sách màu
một trò chơi thú vị và giáo dục

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Robot khủng long màu

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--