Barometer GPS - hiện tại barometric & độ cao

Barometer GPS - hiện tại barometric & độ cao

Nhà phát triển: Sun Dong Chen

Miễn phí

Barometer GPS - hiện tại barometric & độ cao Miễn phí

Barometer GPS - hiện tại barometric & độ cao

Nhà phát triển: Sun Dong Chen

Ảnh màn hình

Barometer GPS - hiện tại barometric & độ cao
Barometer GPS - hiện tại barometric & độ cao

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng cần thiết cho du lịch, có thể cho phép bạn nhận vị trí hiện tại về thời gian, độ cao, vĩ độ và kinh độ trong thời gian thực, vị trí GPS và các thông tin khác
== Tính năng ==
-Giao diện đơn giản và sạch sẽ, với phong cách kim loại
-GPS tự động định vị, không cần phải tự chọn
Tự động hiển thị áp suất khí quyển, độ cao, vĩ độ và kinh độ hiện tại
-Hỗ trợ chức năng GPS, định vị GPS
-Cho một loạt các đơn vị lựa chọn số
-Hỗ trợ quảng cáo, có thể nâng cấp lên không có phiên bản quảng cáo

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Barometer GPS - hiện tại barometric & độ cao

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--