TokyoDeli

TokyoDeli

Nhà phát triển: Hung Lam

Miễn phí

TokyoDeli Miễn phí

TokyoDeli

Nhà phát triển: Hung Lam

Ảnh màn hình

TokyoDeli
TokyoDeli
TokyoDeli
TokyoDeli

Mô tả bởi nhà phát triển

Xem chọn món ăn và đặt bàn tại TokyoDeli.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app TokyoDeli

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--