Tra Cứu ICD10

Tra Cứu ICD10

Nhà phát triển: Electronic Health Administration, Ministry of Health of Vietnam

Miễn phí

Tra Cứu ICD10 Miễn phí

Tra Cứu ICD10

Nhà phát triển: Electronic Health Administration, Ministry of Health of Vietnam

Ảnh màn hình

Tra Cứu ICD10
Tra Cứu ICD10
Tra Cứu ICD10
Tra Cứu ICD10
Tra Cứu ICD10

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng tra cứu danh mục bệnh và các vấn đề sức khỏe có liên quan theo ICD10. Hỗ trợ tra cứu theo mã, theo triệu chứng, chương mục và xem chi tiết mã bệnh. Hỗ trợ cập nhật dữ liệu mới, lưu lại từ khóa gần nhất cũng như các mã bệnh đã xem.

Bản quyền dữ liệu thuộc Bộ Y Tế.

Ứng dụng được phát triển bởi Cục Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Y Tế.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tra Cứu ICD10

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--