FBSale: Chăm sóc khách hàng

FBSale: Chăm sóc khách hàng

Nhà phát triển: Eyeplus Online

Miễn phí

FBSale: Chăm sóc khách hàng Miễn phí

FBSale: Chăm sóc khách hàng

Nhà phát triển: Eyeplus Online

Ảnh màn hình

FBSale: Chăm sóc khách hàng
FBSale: Chăm sóc khách hàng
FBSale: Chăm sóc khách hàng
FBSale: Chăm sóc khách hàng
FBSale: Chăm sóc khách hàng
FBSale: Chăm sóc khách hàng
FBSale: Chăm sóc khách hàng
FBSale: Chăm sóc khách hàng
FBSale: Chăm sóc khách hàng
FBSale: Chăm sóc khách hàng

Mô tả bởi nhà phát triển

FSale là ứng dụng hỗ trợ bán hàng, quản lý bán hàng thông qua việc kết nối với Facebook Page. Ứng dụng FSale giúp bạn đơn giản trong việc quản lý 1 lúc nhiều Fanpage, tương tác và hỗ trợ khách hàng nhanh và hiệu quả thông qua các tính năng nổi bật :

* Chăm sóc khách hàng
- Tự động ẩn bình luận
- Tự động trả lời khách hàng theo mẫu và điều kiện tùy chỉnh
- Chat với người dùng facebook
- Trả lời bình luận của người dùng trên các bài post
- Đánh dấu khách hàng theo các nhãn giúp việc chăm sóc khách hàng tốt hơn
- Các tính năng lọc theo số điện thoại, tìm kiếm và khóa user hữu ích

* Quản lý bán hàng :
- Quản lý sản phẩm, tồn kho
- Quản lý đơn hàng, thu chi, công nợ
- Quản lý khách hàng, nhà cung cấp, vận chuyển
- Quản lý chi nhánh và nhân viên cửa hàng.

* Thống kê báo cáo :
- Thống kê hiệu quả bán hàng

Truy cập https://fb.sale để biết thêm chi tiết.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app FBSale: Chăm sóc khách hàng

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--