Amperes Lite - pin sạc

Amperes Lite - pin sạc

Nhà phát triển: CrioSoft LLC

Miễn phí

Amperes Lite - pin sạc Miễn phí

Amperes Lite - pin sạc

Nhà phát triển: CrioSoft LLC

Ảnh màn hình

Amperes Lite - pin sạc
Amperes Lite - pin sạc
Amperes Lite - pin sạc
Amperes Lite - pin sạc
Amperes Lite - pin sạc
Amperes Lite - pin sạc
Amperes Lite - pin sạc
Amperes Lite - pin sạc

Mô tả bởi nhà phát triển

Đo tốc độ sạc pin, chất lượng của bộ sạc và dây sạc.
Nhận điểm tính phí cho mỗi kết hợp và so sánh chúng! Kiểm tra xem bạn có bị lừa và bị dây hoặc bộ sạc kém không!

Amperes sẽ cho phép bạn đo tốc độ sạc của pin.
Điều đó phụ thuộc vào cáp sạc của thiết bị, bộ sạc và mức sử dụng điện của thiết bị hiện tại.
Giờ đây, bạn cũng có thể so sánh kết quả của mình với kết quả trực tuyến của những người dùng khác.

Bạn có thể làm gì với AMPERES

+ Có được mức sạc pin thực tế của pin.
+ So sánh các loại cáp sạc khác nhau
+ So sánh các bộ sạc khác nhau
+ So sánh các nguồn sạc khác nhau
+ Đảm bảo bạn đang sử dụng cáp và bộ sạc tối ưu cho thiết bị của bạn - kiểm tra tốc độ sạc và chỉ sử dụng kết hợp tốt nhất.
+ Sẽ thông báo cho bạn khi đạt được mức pin mong muốn bằng cách báo động.

Bạn đã nhận được một dây cáp mới? Tìm hiểu chất lượng và chất lượng của nó với Amperes như thế nào?
Tường mới hoặc sạc xe hơi? Kiểm tra đó là sản lượng thực tế với Amperes!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Amperes Lite - pin sạc

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--